Onderwijsprojecten

Voor deze educatieve projecten bedacht en schreef ik de inhoud. De vorm wisselt: er zijn lesbrieven, scripts voor televisie-uitzendingen, projecten met echte materialen, e-learning en blended learning. Veel hangt af van het doel, de doelgroep en de context waarin het materiaal werd aangeboden. Er zijn projecten voor primair onderwijs, vmbo, havo en vwo. Onderwerpen zijn onder meer milieu, grondrechten, energie, water, democratie, financiën, de Olympische Spelen en actuele ontwikkelingen.

trainingen & workshops

Voor uiteenlopende organisaties verzorg ik workshops, colleges of volledige trainingen. Daarnaast geef ik advies over het vertalen van complexe onderwerpen naar onderwijs.

boeken & lesmethodes

Voor deze boeken en lesmethodes schreef ik (een deel van) de teksten. Bij de meeste publicaties had ik ook andere rollen. Zo verzorgde ik de realisatie en interacties bij het digitale boek, de leerlijnen, het concept en de animaties bij sommige lesmethodes, en een klein deel van de cartografie bij de atlas.

Onderzoek & analyse

Vanuit een academische achtergrond en met een scherpe geest en pen werk ik mee aan onderzoeken. Daarin verzorg delen dan de methodologische opzet, analyses, cartografie (op basis van GIS) en de verslaglegging. Dat laatste doe ik altijd in heldere, actieve taal.

Copywriting

In opdracht van bedrijven en instellingen schrijf ik commerciële en informatieve teksten voor papier, maar vooral voor het beeldscherm. Net als in mijn onderwijsmateriaal zijn mijn teksten altijd helder, actief en passend bij de doelgroep.

Uitgelicht

Op deze projecten vestig ik graag extra aandacht, omdat ze nieuw zijn of me bijzonder aan het hart gaan. Gebruik de knoppen hierboven om meer projecten te zien.