Aangenaam…
Mijn naam is Mark van Heck. Na verschillende functies in het onderwijs (o.a. als lerarenopleider) werk ik sinds 2007 als zelfstandig onderwijsontwikkelaar en tekstschrijver. Ik schrijf onderwijsprojecten, lesmethodes, boeken, webteksten, nieuwsbrieven en andere teksten. Daarnaast geef ik trainingen en workshops en werk ik mee aan onderzoeken.

Uitleg & tekst
...is de naam van het bureau van waaruit ik een groot deel van mijn tijd werk aan onderwijs en teksten*. Klik op de knoppen aan de linkerkant om meer te leren over mijn activiteiten. Ga naar het portfolio voor voorbeelden. Onder expertise vindt u meer over mijn opleidingen, ervaring en andere achtergronden. Meer weten? Neem vooral contact op.*Maar niet al mijn tijd. Naast Uitleg & tekst werk ik aan digitale media. Sinds 2019 doe ik dat onder de noemer #Hecktag.


Onderwijs
Ik bedenk en schrijf onderwijsprojecten voor het basisonderwijs, mbo, havo en vwo. Onderwerpen zijn onder meer energie, milieu, financiën, grondrechten, de Olympische Spelen, klimaat en grafieken. De onderwijsvormen lopen sterk uiteen: traditionele lesbrieven met opdrachten, projecten waarin ontdekkend en onderzoekend leren centraal staat, televisieprogramma's met onderwijsmateriaal, blended learning en e-learning*. De inhoud is altijd motiverend, relevant en sluit aan bij de inlevingswereld van de leerling.

Veel voorbeelden van onderwijsprojecten staan in het portfolio.

*Vooral bij e-learning en blended learning maak ik gebruik van grondige kennis van digitale media. Zie daarvoor #Hecktag.
Training & advies
Als didactisch professional, ervaren docent en lerarenopleider weet ik wat er nodig is om informatie en vaardigheden op een prikkelende, motiverende en effectieve manier over te dragen. Vanuit deze basis verzorg ik trainingen in prestatievaardigheden, tekst en communicatie, informatievaardigheden, didactiek en ict. Ik verzorg train-de-trainer begeleiding en leid toekomstige leraren op. Daarnaast geef ik op verzoek losstaande workshops over uiteenlopende, inhoudelijke onderwerpen. Als trainer ben ik geaccrediteerd door het CRKBO.

Ook richt ik trainingen op afstand in. Zo zette ik in 2018 een volledige e-learning op met agressietrainingen. Dit project en andere voorbeelden van trainingen en workshop staan in het portfolio.
Lesmethodes
Ik en werk aan methodes mee als auteur, ict-auteur, toetsauteur en conceptontwikkelaar. Ik ben opgeleid als docent biologie en aardrijkskunde en geef in dit laatste vak onder meer les als lerarenopleider. Het ontwikkelen van concepten doe ik dan ook vooral voor dit vakgebied, maar ik schrijf ook voor andere wereldoriëntatie- en mens- en maatschappijvakken.

Bekijk voorbeelden van lesmethodes in het portfolio.
onderzoek & analyse
Met een scherpe, analystische geest en een sociaalgeografische en didactische achtergrond (beide WO) lever ik bijdragen aan onderzoeken op het gebied van ruimtelijke inrichting en didactiek. Daarbij verzorg ik de methodologie, statistische analyses, verslaglegging en/of de cartografie (op basis van GIS). Cartografie verzorg ik ook losstaand, voor bijvoorbeeld De Bosatlas.

Bekijk voorbeelden van onderzoek en analyse in het portfolio.
Boeken
Ik bijt me graag vast in een complex onderwerp en schrijf hoofdstukken en soms hele boeken over onderwerpen uit de didactiek, geografie, ict en andere gebieden. Soms werk ik boeken uit tot interactieve, digitale publicaties*. Veel publicaties zijn voor het onderwijs, zoals de lesmethodes waar ik aan meewerkte. Andere zijn voor een breed publiek.

Bekijk deze boeken in het portfolio.*Voor sommige digitale publicaties verzorg ik alleen de interacties en publicatie. Zie #Hecktag voor deze en andere projecten waaraan ik een puur technische bijdrage lever.
Copywriting
Ik maak niet alleen teksten voor het onderwijs, maar ook voor doelgroepen daarbuiten. Zo schrijf ik nieuwsbrieven, webteksten, journalistieke stukken en ander materiaal voor verschillende organisaties. Het leesniveau van de doelgroepen loopt uiteen van laaggeletterd tot academisch geschoold. Ik hanteer altijd een heldere, actieve stijl. De meeste teksten schrijf ik voor het beeldscherm. Ik heb dan ook veel ervaring met technieken om teksten juist op het scherm goed leesbaar te maken.

Als tekstschrijver ben ik geaccrediteerd door door Tekstnet, de beroepsvereniging voor tekstschrijvers. Bekijk voorbeelden van teksten in het portfolio.