Educatieve projecten

Voor deze educatieve projecten bedacht en schreef ik de inhoud. De projecten lopen uiteen van eenvoudige lesbrieven tot meer complexe projecten met televisie-uitzendingen, digitaal materiaal of leskisten met echte materialen. Het niveau varieert van groep 5 in het primair onderwijs tot vwo-eindexamenniveau. Onderwerpen zijn onder meer milieu, grondrechten, energie, water en actuele ontwikkelingen.

Methodes & atlassen

Voor grote uitgevers werkte ik mee aan atlassen en lesmethodes voor primair en voortgezet onderwijs als conceptonwikkelaar, ict-auteur, auteur, toetsconstructeur of een combinatie daarvan. Het ging hierbij steeds om aardrijkskundemethode. Zie de educatieve projecten voor onderwijsmateriaal in andere vakgebieden.

Trainingen, colleges, workshops

Voor uiteenlopende organisaties gaf ik diverse workshops, ict-trainingen en presentatrainingen. Daarnaast geef ik les in vakdidactiek en aardrijkskunde op verschillende lerarenopleidingen.

Apps, interacties, web-apps en gis

Voor deze apps, webapps, digitale publicaties en andere projecten was ik verantwoordelijk voor de techniek en interacties.

Websites

Bij de bouw van websites gebruik ik steeds de techniek die het best bij het doel past (Html5, PHP, Wordpress, Drupal, Sitecake, ander cms en vroeger Flash). De meeste websites zijn uitgerust met een cms: een beheersysteem waarmee de eigenaar zelf de inhoud aan kan passen. Soms verzorgde ik ook de initiële teksten.

Boeken

Boeken die ik -soms alleen en soms met anderen- schreef over ict, geografie en didactiek. (Lesmethodes staan hier niet bij).

Teksten

Webteksten, nieuwsbrieven, persberichten en andere teksten die ik schreef voor verschillende doelgroepen en media buiten het onderwijs. (Daarnaast schreef ik veel teksten voor uiteenlopende educatieve projecten en verschillende boeken).

Animatie

Deze animaties maakte ik voor verschillende doelgroepen. Voor sommige animaties maakte ik ook de tekeningen.

Uitgelicht

Op deze projecten vestig ik graag extra aandacht, omdat ze nieuw zijn of me bijzonder aan het hart gaan. Gebruik de knoppen hierboven om meer projecten te zien.