Educatieve projecten

Voor deze educatieve projecten bedacht en schreef ik de inhoud. De projecten lopen uiteen van eenvoudige lesbrieven tot meer complexe projecten met televisie-uitzendingen, digitaal materiaal of leskisten met echte materialen. Het niveau varieert van groep 5 in het primair onderwijs tot vwo-eindexamenniveau. Onderwerpen zijn onder meer milieu, grondrechten, energie, water en actuele ontwikkelingen.

Methodes & atlassen

Voor grote uitgevers werkte ik mee aan atlassen en lesmethodes voor primair en voortgezet onderwijs als conceptonwikkelaar, ict-auteur, auteur, toetsconstructeur of een combinatie daarvan. Het ging hierbij steeds om aardrijkskundemethode. Zie de educatieve projecten voor onderwijsmateriaal in andere vakgebieden.

Trainingen, colleges, workshops

Voor uiteenlopende organisaties gaf ik diverse workshops, ict-trainingen en presentatrainingen. Daarnaast geef ik les in vakdidactiek en aardrijkskunde op verschillende lerarenopleidingen.

Apps & digitale publicaties

Voor deze apps en digitale publicaties verzorgde ik de techniek en interacties. Bij sommige van deze projecten bedacht en schreef ik ook de inhoud.

Websites en andere online toepassingen

Bij de bouw van deze websites gebruikte ik steeds de techniek die het best bij het doel paste (Flash, Html5, Wordpress, Drupal, PHP, MySQL). De meeste websites zijn uitgerust met een beheersysteem waarmee de eigenaar zelf de inhoud aan kan passen. Soms verzorgde ik ook de initiële teksten.

Boeken

Boeken die ik -soms alleen en soms met anderen- schreef over ict, geografie en didactiek. (Lesmethodes staan hier niet bij).

Teksten

Webteksten, nieuwsbrieven, persberichten en andere teksten die ik schreef voor verschillende doelgroepen en media buiten het onderwijs. (Daarnaast schreef ik veel teksten voor uiteenlopende educatieve projecten en verschillende boeken).

Interacties en animaties

Kleine interacties en animaties die onderdeel vormen van grotere projecten. Voor deze interacties en animaties verzorgde ik de inhoud, de techniek en soms de tekeningen.

Uitgelicht

Op deze projecten vestig ik graag extra aandacht, omdat ze nieuw zijn of me bijzonder aan het hart gaan. Gebruik de knoppen hierboven om meer projecten te zien.