Actief zijn op verschillende terreinen: dat roept soms vragen op. Ik denk dat mijn verschillende disciplines elkaar versterken en al mijn producten beter maken. Hoe dat zit? Klik hiernaast op één of meer kennisgebieden. Dan vertel ik u wat mijn achtergrond hierin is en hoe ik disciplines combineer.

Onderwijs

Ik ben opgeleid als tweedegraads docent biologie en eerstegraads docent aardrijkskunde. Daarna gaf ik les op vmbo/mavo, havo, vwo en mbo in biologie, aardrijkskunde en ict. Als lerarenopleider werkte ik voor verschillende pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen.

Vanuit Uitleg & tekst ontwikkel ik veel educatieve projecten, zowel binnen als net buiten mijn vakgebied. Ik werk mee aan lesmethodes als auteur, ict-auteur, conceptontwikkelaar en toetsontwikkelaar. Ook geef ik nog les: meestal als invaller op lerarenopleidingen.

Ict

Voordat ik zelfstandig was, werkte ik afwisselend in het onderwijs en in de ict. Ik ondersteunde computergebruikers, gaf ict-trainingen aan helpdeskmedewerkers en webbouwers en werkte als auteur en redacteur voor Instruct; een uitgeverij van educatieve computerboeken. Ik maakte veel applicaties en webites en programmeerde onder meer voor Philips en de ANWB.

Vanuit Uitleg & tekst bouw ik websites en applicaties en pas mijn ict-kennis in combinatie met andere kennis in projecten toe.

onderwijs en ict

Bij veel onderwijsprojecten is ict-kennis van belang. Dankzij deze kennis kan ik beoordelen welke digitale middelen passen in een onderwijsproject. Bij sommige projecten realieer ik het digitale materiaal ook.

Omgedraaid is onderwijservaring bij veel ict-projecten van belang. Deze ervaring maakt dat ik weet hoe mensen kennis verwerken. Dat is essentieel bij het maken van een goed informatieproduct als een website of een app.

Uiteraard is de combinatie van onderwijs en ict ook belangrijk bij het geven van ict-trainingen en het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal.

geografie

Ik ben opgeleid als tweedegraadsdocent aardrijkskunde en biologie. Daarna studeerde ik Sociale en Economische Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gevolgd door een eerstegraads lerarenopleiding. Geografie in brede zin is dus mijn belangrijkste inhoudelijke vakdgebied. Ik heb hierover gepubliceerd en vanuit deze expertise meegewerkt aan verschillende geografische onderzoeken.

onderwijs en geografie

Geografie helpt je om op een gestructureerde wijze naar de wereld te kijken. Uiteraard helpt dat bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor het vak aardrijkskunde en het verzorgen van trainingen voor (toekomstige) aardrijkskundeleraren. Maar dat niet alleen. De kennis en vaardigheden die bij het vak horen, helpen me ook bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor andere mens- en maatschappijvakken, zoals geschiedenis, economie en maatschappelijke onderwerpen. Dat doe ik dan ook veelvuldig.

ict en geografie

Ict en goegrafie komen onder meer bij elkaar in digitale kaartsystemen. Zo maakte ik vereenvoudigde, digitale kaarten met verschillende lagen voor het digitale waterbeheerplan voor Waterschap Zuiderzeeland op basis van het informatiesysteem van het waterschap. Andere ruimtelijke aspecten komen in combinatie met ict terug in de website 'Omgeving en geluid', die ik in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu realiseerde.
Ook zette ik Google Earth en Google Maps op verschillende manieren bij veel projecten in. Daarover verzorgde ik ook verscheidene workshops. Ict en geografie combineerde ik op nog andere manieren in relatie met het onderwijs.

onderwijs en ict en geografie

De kennis van ict, onderwijs en geografie, of in bredere zin, van maatschappelijke vakken, is nuttig bij veel educatieve projecten die ik verzorg. Dat geldt bijvoobeeld voor de online projecten over grondrechten of financiële bewustwording, bij serious games als 'Sims in de klas' en bij multimediale projecten die ik onder meer voor School-tv verzorgde.

Bij het ontwikkelen van een lesmethode is deze combinatie van kennis onontbeerlijk. Ook hier is het belangrijk om een goed overzicht van zowel de inhoud als de didactiek en de ict-mogelijkheden te hebben.

tekst

Mijn eerste teksten schreef ik al jong. Daarna ben ik altijd blijven schrijven: een enkele keer fictie, meestal informatief. Ik behaalde een propedeuse geschreven journalistiek en ben geaccrediteerd lid van tekstnet. Naast talrijke columns, artikelen, persberichten en andere korte stukken schreef ik behoorlijk wat lesbrieven, lesmethodes en andere boeken.

tekst en onderwijs

Bij alle projecten waar ik als educatief auteur aan meewerk, speelt de combinatie van onderwijskennis en tekstbeheersing een rol. Het gaat daarbij om het schrijven van heldere, prettig leesbare teksten die de juiste boodschap overbrengen en die passen bij de doelgroep. Dat doe ik in korte lesbrieven, maar ook in omvangrijke onderdelen van lesmethodes.

tekst en ict

Als ik een website of app bouw, verzorg ik vaak ook de daarbij horende teksten. Ik kan dan techniek en tekst perfect op elkaar aan laten sluiten. Daarnaast is de combinatie tekst en ict ook belangrijk bij boeken en stukken die ik over ict schrijf.

tekst, ict en onderwijs

Tekst, ict en onderwijs komen onder meer bij elkaar in het digitale lesmateriaal dat ik maakte voor verschillende vakgebieden (onder meer aardrijkskunde, natuur, mens & maatschappij). De drie gebieden komen op een andere manier ook bij elkaar in de lesboeken en het online materiaal dat ik schreef voor ict-opleidingen.

tekst en geografie

Niet alles wat ik over geografie schrijf, is voor het onderwijs. Zo schreef ik het boekje 'De Kleine Aardrijkskunde voor Dummies'. Maar vaker combineer ik tekst in geografie binnen onderwijsprojecten.

tekst, onderwijs en geografie

Tekst, onderwijs en geografie in brede zin komen samen in het onderwijsmateriaal dat ik ontwikkel voor aardrijskkunde, mens en maatschappij en vakoverschrijdende thema's.

tekst, geografie en ict

Geografische kennis, ict en tekstuele vaardigheid komen een enkele keer samen in projecten buiten het onderwijs. Dat geldt bijvoorbeeld voor het het digitale boek 'Onder de Grond'. Hier dacht ik mee over de inhoud, schreef ik de teksten en bouwde ik het boek en de interacties. Maar tekst, geografie en ict komen vaker bij elkaar binnen educatieve projecten.

onderwijs, geografie, tekst en ict

Bij veel educatieve projecten waar ik aan meewerk, verzorg ik de didactiek, de inhoud (geografisch of niet) en de teksten. Vanuit de inhoud denk ik ook na over de inzet van ict. Het is daarbij belangrijk om een goed overzicht van de mogelijkheden te hebben. Soms bouw ik het digitale materiaal ook zelf.

Meer weten? Bekijk mijn cv of levensloop-clip (1:59).